Chingerezi

From Wikipedia

Ndiponso English ina imalankhulidwa ku dziko la America.Galamala yake imafanana koma mawu ena amasiyana.wachitsanzo ena amst hey dziko lina amati hello.

EN (ISO 639-1)

English, pa Chichewa amati Chingerezi, ndi chilankhulo cha azungu ochokela ku Britain.